Ubezpieczenia finansowe

Programy oferowane przez U.C.B SZLIPS.

Proponujemy programy ubezpieczeniowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów. W zakres ubezpieczeń finansowych wchodzą dwa produkty ubezpieczeniowe:


  • Gwarancje ubezpieczeniowe
  • Ubezpieczenie należności (kredytu kupieckiego)

Korzyści dla firm

Ubezpieczenia finansowe – ubezpieczenie należności (kredytu kupieckiego) i gwarancje ubezpieczeniowe są doskonałym narzędziem pozwalającym na zwiększenie wiarygodności obrotu gospodarczego i bezpośrednio wpływającym na optymalizację wskaźników finansowych przedsiębiorstwa.


  • Zwiększają wiarygodność przedsiębiorcy wobec kontrahenta
  • Zwalniają przedsiębiorcę ze stosowania innych zabezpieczeń wykonania kontraktów
  • Nie obciążają linii kredytowej przedsiębiorcy (pasywów firmy)
  • W wielu przypadkach stanowią warunek zawarcia kontraktu
  • Po wygraniu kontraktu mogą służyć jako zabezpieczenie wykonania