Ubezpieczenia osobowe

Programy oferowane przez U.C.B SZLIPS.

Proponujemy wyłącznie autorskie programy ubezpieczeniowe, dopasowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów i ich pracowników. Ubezpieczenia te niosą ze sobą wiele korzyści, których beneficjentami są nasi Klienci, ich pracownicy oraz osoby kluczowe.

 • Grupowe ubezpieczenie na Życie
 • Grupowe ubezpieczenie na Życie z Funduszem Kapitałowym
 • Grupowe ubezpieczenie Zdrowotne
 • Grupowe ubezpieczenie NNW
 • Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)

Korzyści dla Pracodawców

 • Składka ubezpieczeniowa z grupowych ubezpieczeń na życie może być w części lub w całości opłacana przez pracodawcę
 • Ubezpieczenia na życie mogą być dodatkową formą motywacji pracowników
 • Składka ubezpieczeniowa może stanowić koszt uzyskania przychodu

Korzyści dla Pracodawców

 • Możliwość przystąpienia do atrakcyjnego programu ubezpieczeniowego
 • Niska składka, nieosiągalna w programach indywidualnych
 • Ubezpieczenie gwarantuje pomoc finansową w sytuacji wystąpienia nagłych zdarzeń losowych
 • Możliwość ubezpieczania członków swoich rodzin